Decyzja Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia Opola

19 lipca 2016 r. Rada Ministrów zatwierdziła poszerzenie Opola. Informacja o tej decyzji zaskoczyła nas wszystkich późnym popołudniem. Dopiero następnego dnia odbywało się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas którego projekt poszerzenia miasta miał być zaopiniowany. Brak tej opinii, która według późniejszych relacji osób uczestniczących w posiedzeniu była negatywna, nie przeszkodził rządowi w podjęciu decyzji. Zignorowano sprzeciw mieszkanek i mieszkańców podopolskich gmin wywołując bezprecedensowy konflikt, który, w naszej ocenie, będzie trwał przez lata i przyczyni się do dezintegracji regionu.

Jeszcze późnym wieczorem w dniu, kiedy otrzymaliśmy informację o decyzji Rady Ministrów, Zarząd Okręgu Opolskiego wydał oświadczenie, w którym odnieśliśmy się do apelów zarówno prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, jak i wiceministra Patryka Jakiego o pojednanie. W pełni popieramy stanowisko protestujących mieszkanek i mieszkańców, że warunkiem koniecznym jakichkolwiek rozmów o rozwoju Opola jest wycofanie się przez władze miasta z pomysłu podziału i wchłonięcia części przylegających do niego gmin. W stanowisku podkreślamy również, że samoorganizacja i solidarność ludzi, nawet jeśli nie działa w tym samym tempie, co napisanie i zatwierdzenie paru dokumentów, tworzy realną siłę, która prędzej czy później dokona tego, czego domaga się większość mieszkanek i mieszkańców regionu.

Już następnego dnia odbyła się największa jak do tej pory demonstracja przeciwników poszerzenia Opola w Warszawie. Byliśmy tam również my, wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami organów krajowych Razem oraz okręgów wrocławskiego i warszawskiego partii. Mieliśmy okazję zaprezentować demonstrantom zgromadzonym pod gmachem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nasze stanowisko i zapewnić o nieustającym wsparciu w ich aktywnym oporze. Skandowaliśmy wspólnie „Solidarność naszą bronią!”.

W czwartek, 21 lipca uczestniczyliśmy w otwartym spotkaniu z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który przyjechał do Dobrzenia Wielkiego porozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami podopolskich gmin o skutkach przyłączenia ich terenów do Opola. Rzecznik wykazał wiele zrozumienia dla obaw ludzi związanych z zatwierdzonymi przez rząd zmianami granic administracyjnych. Mamy nadzieję, że zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich będzie stanowiło realną pomoc w naświetleniu mankamentów prawnych procesu poszerzenia miasta i doprowadzi ostatecznie do cofnięcia decyzji Rady Ministrów.

Bez względu na dalszy rozwój sprawy, oddolne działania mieszkanek i mieszkańców podopolskich gmin mają nasze pełne poparcie.

SHARE IT:

Comments are closed.